Wyjaśnienie Regulaminu

Regulamin i Licencja & KeyTech

KeyTech Regulation & License KeyTech Ltd. posiada licencję na usługi inwestycyjne kategorii 3 Nr licencji. IS/56519 wydana przez Malta Financial Services Authority (The MFSA).

 • Regulowane przez MFSA
    Malta Financial Services Authority 

  The Malta Financial Services Authority MFSA jest jedynym kontrolerem dla administracji finansowych na Malcie. Został on utworzony na mocy specjalnej ustawy Parlamentu, ustawy o Malta Financial Services Authority z 1988 r. z poprawkami wprowadzonymi w 1994 i 2002 r., przejmując funkcje nadzorcze ostatnio przez Bank Centralny Malty, Giełdę Papierów Wartościowych Malty oraz Maltańskie Centrum Usług Finansowych.
  Przeczytaj więcej »

 • Zgodność z MIFID
   Dyrektywa Markets in Financial Instruments 

  KeyTech Ltd. spełnia wymagania Markets in Financial Instruments (MiFID). Dyrektywa MiFID zapewnia zharmonizowane środowisko regulacyjne dla usług inwestycyjnych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Główne cele Dyrektywy MiFID to zwiększenie przejrzystości finansowej, zwiększenie konkurencji oraz zapewnienie większej ochrony konsumentów w zakresie usług inwestycyjnych.
  Przeczytaj więcej »

 Użycie logo bądź jakiego regulatora finansowego lub organu nadzoru finansowego nie oznacza poparcia lub zatwierdzenia przez taki organ produktów lub usług oferowanych przez KeyTech. 

KeyTech Ltd. została zatwierdzona do pracy na terenie EEA, a towarzyszące jej organy administracyjne wyraziły zgodę, aby KeyTech Ltd. udzielała korzyści z inwestycji zagranicznych w swoim kraju:

 • FCA
   Financial Conduct Authority 

  Zjednoczone Królestwo - Numer rejestracyjny: 595195 The Financial Conduct Authority (FCA) jest niezależną organizacją pozarządową, której nadano uprawnienia ustawowe na mocy Financial Services and Markets Act 2000. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i finansowana przez branżę usług finansowych.
  Przeczytaj więcej »

 • BaFin
   Federal Financial Supervisory Authority 

  Niemcy - Numer rejestracyjny: 131055 Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) zarządza bankami, dostawcami usług administracji finansowej, przedsięwzięciami ochronnymi i wymianą papierów wartościowych. Celem nadzoru finansowego jest zagwarantowanie możliwie najlepszej pracy, stabilności i uczciwości niemieckiego rynku budżetowego.
  Przeczytaj więcej »

 • ACP
   French Prudential Supervisory Authority 

  Francja - Numer rejestracyjny: 74397 The French Prudential Supervisory Authority (Autorité de Contrôle Prudentiel – ACP) jest niezależnym specjalistą ds. zarządzania, który kontroluje działalność banków i agencji ubezpieczeniowych we Francji. Działa pod patronatem francuskiego banku narodowego Banque de France
  Przeczytaj więcej »

 • CNMV
   National Securities Market Commission 

  Hiszpania - Numer rejestracyjny: 3354 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) jest biurem odpowiedzialnym za nadzorowanie i przegląd Hiszpańskich Giełd Papierów wartościowych oraz wykonywanie zadań przez znaczną liczbę członków w tych sektorach działalności. Została ona utworzona na mocy Securities Market Law, która ustanowiła zmiany od góry do dołu w tej części Hiszpańskiego systemu finansowego.
  Przeczytaj więcej »

 • FINANSTILSYNET

  Dania - Numer rejestracyjny: 9221 Duńska FSA jest częścią Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rozwoju i pełni funkcję sekretariatu Rady ds. Finansowych, Duńskiej Rady Papierów Wartościowych oraz Panelu ds.
  Przeczytaj więcej »

 • Consob
   Włochy - Numer rejestracyjny: 3597 

  Organ nadzorczy Włoskiego rynku produktów finansowych; jego celem jest ochrona inwestorów oraz efektywności, przejrzystości i rozwoju rynku.
  Przeczytaj więcej »

Utwórz rachunek Utwórz rachunek Utwórz rachunek

By checking this box I accept the Zasady i Warunki, Polityka prywatności and confirm that I am over 18 years old. I agree with collect and processing of my personal data.